93666a50bca59a1da843fa36331c3b63.JPG

Nghiệm thu phần mềm quản lý workflow tập đoàn Iglocal

10,000,000đ / Cái

#Du lịch và dịch vụ

Workflow là một khái niệm khá mới được khách hàng dùng nhiều trong quá trình hoạt động. Workflow được hiểu như một quy trình duyệt, một lưu trình luân chuyển dữ liệu trong tin học, các workflow trong phần mềm bao gồm

Workflow Project: quy trình duyệt các công việc trong dự án và thời gian thực hiện.Workflow xuất Debitnote: quy trình duyệt các chứng từ chi phí phát sinh.Workflow Office leave: quy trình duyệt nghỉ phép, công tác…Work Timesheet: duyệt khai báo các công việc hàng ngày. Dashboard một công cụ nhắc việc hiệu quả, một số công việc được hệ thống tự động nhắc/cảnh báo Sắp hoặc quá hạn duyệt các workflow.Sắp hoặc quá hạn deadline.…Deadline control tập họp những báo cáo cần kiểm soát thời gian tiến độ công việc. Nghiệm thu phần mềm quản lý workflow tập đoàn Iglocal Các công ty tương tự Crowe Việt Nam Kế toán Vina

...xem tiep...https://sthink.com.vn/nghiem-thu-phan-mem-quan-ly-workflow.html?fbclid=IwAR3DkJxmLBrxPhxUoQ0DljLYvbzBrUPsE5e10csvn2fXssTfoIgODur7QMA

Người bình luận đầu tiên