Thùng rác y tế 60 lít nắp kín, thùng phân loại rác y tế có bánh xe, thùng rác nhựa HDPE

Thùng rác y tế 60 lít nắp kín, thùng phân loại rác y tế có bánh xe, thùng rác nhựa HDPE

1đ / Cái
@Oct 19th

#Y tế và giáo dục

Thùng rác y tế 60 lít nắp kín, thùng phân loại rác y tế có bánh xe, thùng rác nhựa HDPEThùng rác y tế 60L, thùng rác y tế 4 bánh x...


Người bình luận đầu tiên
Thùng rác y tế, thùng đựng chất thải y tế, thùng rác đạp chân y tế nhựa HDPE

Thùng rác y tế, thùng đựng chất thải y tế, thùng rác đạp chân y tế nhựa HDPE

1đ / Cái
@Oct 12th

#Y tế và giáo dục

Thùng rác y tế, thùng đựng chất thải y tế, thùng rác đạp chân y tế nhựa HDPEThùng rác y tế, thùng đựng rác bệnh viện, thùn...


Người bình luận đầu tiên
Túi rác y tế, túi đựng chất thải y tế, bao rác y tế, bao phân loại rác y tế, túi rác bệnh viện

Túi rác y tế, túi đựng chất thải y tế, bao rác y tế, bao phân loại rác y tế, túi rác bệnh viện

1đ / Cái
@Oct 2nd

#Y tế và giáo dục

Túi rác y tế, túi đựng chất thải y tế, bao rác y tế, bao phân loại rác y tế, túi rác bệnh việnTúi đựng chất thải y tế, ba...


Người bình luận đầu tiên
Ống hủy kim Y tế 1,5L, ống hủy kim Y tế 6,8L

Ống hủy kim Y tế 1,5L, ống hủy kim Y tế 6,8L

1đ / Cái
@Sep 30th

#Y tế và giáo dục

Ống hủy kim Y tế 1,5L, ống hủy kim Y tế 6,8LChúng tôi chuyên cung các mặt hàng nhựacông nghiệp phục vụ cộng đồng với đặc...


Người bình luận đầu tiên
Thùng đựng rác thải y tế đạp chân 25 Lít, thùng rác y tế đạp chân, thùng rác y tế 25L

Thùng đựng rác thải y tế đạp chân 25 Lít, thùng rác y tế đạp chân, thùng rác y tế 25L

1đ / Cái
@Sep 7th

#Y tế và giáo dục

Thùng đựng rác thải y tế đạp chân 25 Lít, thùng rác y tế đạp chân, thùng rác y tế 25L Thùng rác y tế 25 lít đạp chân, thùng ...


Người bình luận đầu tiên
Hộp đựng vật sắc nhọn y tế 1.5 Lít, bình hủy kim tiêm y tế, bình đựng bơm kim tiêm

Hộp đựng vật sắc nhọn y tế 1.5 Lít, bình hủy kim tiêm y tế, bình đựng bơm kim tiêm

1đ / Cái
@Aug 28th

#Y tế và giáo dục

Hộp đựng vật sắc nhọn y tế 1.5 Lít, bình hủy kim tiêm y tế, bình đựng bơm kim tiêm Hộp đựng kim tiêm y tế 1.5L, bình đựng ...


Người bình luận đầu tiên
Bình hủy kim tiêm y tế, hộp đựng vật sắc nhọn 6.8 Lít, hộp hủy kim tiêm

Bình hủy kim tiêm y tế, hộp đựng vật sắc nhọn 6.8 Lít, hộp hủy kim tiêm

1,000đ / Cái
@Aug 28th

#Y tế và giáo dục

Bình hủy kim tiêm y tế, hộp đựng vật sắc nhọn 6.8 Lít, hộp hủy kim tiêm Bình hủy kim tiêm y tế, hộp đựng vật sắc nhọn, h...


Người bình luận đầu tiên