Quy định về bài đăng

Quy định đăng bài viết, sản phẩm, chia sẻ, hình ảnh.
 1. Hình ảnh.
  • Hình ảnh rõ ràng, phù hợp với nội dung bài viết.
  • Hình ảnh đại diện sản phẩm, bài viết không được chèn số điện thoại, trang web, email dưới bất kì hình thức nào.
 2. Nội dung.
  • Nội dung bài viết phù hợp với văn hóa, tiêu chuẩn đạo đức.
  • Nội dung không được mang tính chất kích động, bạo lực, không sử dụng từ ngữ thiếu văn hóa.
  • Nội dung và hình ảnh phải phù hợp với nhau.
  • Không chèn số điện thoại vào tiêu đề bài viết, tên sản phẩm.
  • Liên quan đến an ninh, chính trị, chống lại nhà nước Việt Nam; tiết lộ bí mật quốc gia, gây phương hại đến an ninh xã hội. 
  • Mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật(Nghị định 59/2006/NĐ-CP).
  • Gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
  • Tuyên truyền, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội.
 3. Vị trí
  • Bài viết, sản phẩm đăng đúng danh mục.
  • Không đăng nhiều bài cùng nội dung.
 4. Hạng mục kinh doanh bị hạn chế.
  • Chúng tôi không đồng ý các sản phẩm, đồ uống có nồng.
  • Các loại thuốc chữa bệnh.
  • Sản phẩm, thông tin bị cấm lưu hành theo quy định của pháp luật Việt Nam

Quy định luôn được cập nhập, vì thế hãy thường xuyên ghé qua để biết thêm thông tin mới nhất.

Nếu vi phạm các quy định trên thì sẽ bị xóa bài viết, nhiều lần vi phạm sẽ bị khóa tài khoản.

Tham khảo thêm các quy định sử dụng zigomart.com tại đây

Thành công