Hướng dẫn bán hàng

Hướng dẫn đăng sản phẩm, bán hàng trên Zigomart.com

1. Đăng nhập hoặc đăng kí tài khoản
Đăng nhập bằng email và mật khẩu nếu đã có tài khoản trên zigomart.com, hoặc đăng ký tài khoản mới, cung cấp đầy đủ thông tin yêu cầu.

2. Đăng sản phẩm
  • Chọn menu sản phẩm
  • Nhấn nút đăng sản phẩm.
  • Chọn hình ảnh, nhập tên và giá, chọn thể loại, nhập tags cho sản phẩm và nội dung sản phẩm để người mua tìm kiếm dễ dàng sản phẩm của bạn, sản phẩm càng nhiều thông tin thì người mua càng chú ý đến sản phẩm đó và có nhiều cơ hội bán được sản phẩm hơn.

3. Chỉnh sửa sản phẩm
Vào trang quản lý, chọn menu sản phẩm sẽ hiện ra danh sách sản phẩm của bạn. Trong trang này sẽ có các tùy chọn sửa và xóa sản phẩm.
Thành công