Nhựa Công Nghiệp
@nhuacongnghiep2021 - 98 lượt xem thông tin

Nhựa Công Nghiệp Đã đăng 1 sản phẩm
@nhuacongnghiep2021 - 1 ngày
Thùng nhựa đặc HS017, hộp nhựa, sóng nhựa bít

Thùng nhựa đặc HS017, hộp nhựa, sóng nhựa bít

1,000đ / Cái

Thùng nhựa đặc HS017, hộp nhựa, sóng nhựa bítThông số kỹ thuật của thùng nhựa đặc HS017: - Kích thước: 610 x 420 x 250 mm. - Ch...

Người bình luận đầu tiên
Nhựa Công Nghiệp Đã đăng 1 sản phẩm
@nhuacongnghiep2021 - 2 ngày
​Kệ dụng cụ A6, khay nhựa A6

​Kệ dụng cụ A6, khay nhựa A6

1,000đ / Cái

Kệ dụng cụ A6, khay nhựa A6Thông số kỹ thuật của kệ dụng cụ A6: - KT: 240 x 155 x 125 mm- Nguyên liệu: Nhựa PP nguyên sinh- Mà...

Người bình luận đầu tiên
Nhựa Công Nghiệp Đã đăng 1 sản phẩm
@nhuacongnghiep2021 - 3 ngày
Thùng nhựa đặc 5 bánh xe, sóng nhựa bít, thùng nhựa bánh xe

Thùng nhựa đặc 5 bánh xe, sóng nhựa bít, thùng nhựa bánh xe

1,000đ / Cái

Thùng nhựa đặc 5 bánh xe, sóng nhựa bít, thùng nhựa bánh xeThông số kỹ thuật của thùng nhựa đặc 5 bánh xe: - Kích thước: 780 ...

Người bình luận đầu tiên
Nhựa Công Nghiệp Đã đăng 1 sản phẩm
@nhuacongnghiep2021 - 4 ngày
Hộp nhựa B9, thùng nhựa đặc, sóng nhựa bít

Hộp nhựa B9, thùng nhựa đặc, sóng nhựa bít

1,000đ / Cái

Hộp nhựa B9, thùng nhựa đặc, sóng nhựa bítThông số kỹ thuật của hộp nhựa B9:- Kích thước: 495 x 395 x 115 mm - Chất liệu: n...

Người bình luận đầu tiên

Mật ong hoa cà phê Đak lak

Quảng cáo Mật ong hoa cà phê Xem
Nhựa Công Nghiệp Đã đăng 1 sản phẩm
@nhuacongnghiep2021 - 5 ngày
​Sọt nhựa 26 bánh xe HS015, sóng nhựa hở, thùng nhựa rỗng

​Sọt nhựa 26 bánh xe HS015, sóng nhựa hở, thùng nhựa rỗng

1,000đ / Cái

Sọt nhựa 26 bánh xe HS015, sóng nhựa hở, thùng nhựa rỗngThông số kỹ thuật của sọt nhựa 26 bánh xe HS015: - Kích thước: 1186 x 8...

Người bình luận đầu tiên
Nhựa Công Nghiệp Đã đăng 1 sản phẩm
@nhuacongnghiep2021 - 5 ngày
Thùng nhựa đặc HS026, sóng nhựa bít HS026

Thùng nhựa đặc HS026, sóng nhựa bít HS026

1,000đ / Cái

Thùng nhựa đặc HS026, sóng nhựa bít HS026, khay nhựa HS026, hộp nhựa HS026Thùng nhựa đặc HS026 có kích thước lớn, chuyên được ...

Người bình luận đầu tiên
Nhựa Công Nghiệp Đã đăng 1 sản phẩm
@nhuacongnghiep2021 - 6 ngày
Thùng phuy nhựa nắp kín 220L, thùng phuy 220L 2 nắp nhỏ

Thùng phuy nhựa nắp kín 220L, thùng phuy 220L 2 nắp nhỏ

1,000đ / Cái

Thùng phuy nhựa nắp kín 220L, thùng phuy 220L 2 nắp nhỏThùng phuy nhựa nắp kín là lựa chọn hàng đầu trong việc lưu trữ và vận ...

Người bình luận đầu tiên
Nhựa Công Nghiệp Đã đăng 1 sản phẩm
@nhuacongnghiep2021 - Apr 12th
​Sọt nhựa HS009, thùng nhựa rỗng HS009, sóng nhựa hở

​Sọt nhựa HS009, thùng nhựa rỗng HS009, sóng nhựa hở

1,000đ / Cái

Sọt nhựa HS009, thùng nhựa rỗng HS009, sóng nhựa hởThông số kỹ thuật của sọt nhựa HS009: - KT: 610 x 420 x 190 mm- Nguyên liệu: ...

Người bình luận đầu tiên
Nhựa Công Nghiệp Đã đăng 1 sản phẩm
@nhuacongnghiep2021 - Apr 10th
Hộp nhựa A2, thùng nhựa đặc A2 có quai xách

Hộp nhựa A2, thùng nhựa đặc A2 có quai xách

1,000đ / Cái

Hộp nhựa A2, thùng nhựa đặc A2 có quai xáchThông số kỹ thuật của hộp nhựa A2: - Kích thước: 615 x 382 x 206 mm- Chất liệu: nh...

Người bình luận đầu tiên
Nhựa Công Nghiệp Đã đăng 1 sản phẩm
@nhuacongnghiep2021 - Apr 9th
Thùng phuy sắt nắp kín, thùng phuy sắt 220L

Thùng phuy sắt nắp kín, thùng phuy sắt 220L

1,000đ / Cái

Thùng phuy sắt nắp kín, thùng phuy sắt 220LThông số kỹ thuật của thùng phuy sắt nắp kín: - Chiều cao: 890 mm ± 1 mm - Đường kính...

Người bình luận đầu tiên