Hạnh Vũ

Cung cấp sỉ lẻ hạt Mắc ca, bột ca cao, hạt điều rang muối, quả óc chó, cà phê rang Đại Ngàn.

Krông Năng Đăk Lăk
Thành công