Đồ nhựa Công Nghiệp

Số 77, Ngõ 157/10 , phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
Thành công